Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C

Bài gửi  admin on Thu Jun 23, 2011 3:31 pm

Cài đặt Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss trên ngôn ngữ lập trình C
Code:
#include "math.h"
#include "conio.h"
#include "iostream.h"

/*Nhap ma tran he so*/
double**NhapMaTran(int n){
   double**Temp;
   *Temp = new double[n];
   for(int i = 0; i<n; i++){
      Temp[i] = new double[n+1];
      for(int j = 0; j<=n; j++){
         if(j!=n)
            cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"] = ";
         else
            cout<<"b["<<i<<"] = ";
         cin>>Temp[i][j];
      }
   }
   return Temp;
}

/*Xuat ma tran*/
void XuatMaTran(double**A, int n) {
   for(int i=0 ; i<n; i++){
      cout<<endl;
      for(int j=0 ; j<=n; j++)
         cout<<A[i][j]<<"\t";
   }
}

/*Xuat he phuong trinh tuyen tinh */
void XuatHPT(double**A, int n) {
   for(int i=0 ; i<n; i++){
      cout<<endl<<A[i][0]<<".x0";
      for(int j=1 ; j<n; j++) {
         if(A[i][j]<0)
            cout<<"\t"<<A[i][j]<<".x"<<j;
         else
            cout<<"\t+"<<A[i][j]<<".x"<<j;
      }
      cout<<"\t = "<<A[i][n];
   }
}

void Exit(){
   asm {
      mov ah,4ch
      int 21h
   }
}

/*Chuong Trinh Chinh*/
void main(){
   clrscr();
   int n;
   cout<<"Nhap Cap Cua Ma Tran n = ";
   cin>>n;
   double**A = NhapMaTran(n);
   //XuatMaTran(A,n);
   XuatHPT(A,n);
   A = NULL;
   getch();
   Exit();
}

    Hôm nay: Thu Jun 21, 2018 7:50 am