Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


ĐẢO MẢNG 1 CHIỀU

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

ĐẢO MẢNG 1 CHIỀU

Bài gửi  admin on Mon Oct 11, 2010 12:26 pm

ĐẢO MẢNG 1 CHIỀU


CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#define max 100

//nhap mang
void NhapMang(int A[], unsigned int n) {

    for(int i = 0; i<n; i++)
    {
        printf("phan tu %d = ",i);
        scanf("%d",&A[i]);
    }
}
//xuat mang
void XuatMang(int A[], unsigned int n) {
    for(int i = 0; i<n; i++)
        printf("%d\t",A[i]);

}
//hoan vi
void Swap(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
//dao mang
void Swap(int A[],int n) {
    for(int i = 0; i<n/2; i++)
        Swap(A[i],A[n-1-i]);
}
//chuong trinh chinh
void main(){
    clrscr();
    int B[max];
    unsigned int n;
    printf("Nhap n = ");
    scanf("%d",&n);
    NhapMang(B,n);
    printf("Mang vua nhap:\n");
    XuatMang(B,n);
    Swap(B,n);
    printf("\nMang vua dao:\n");
    XuatMang(B,n);   
    getch();
}

yuglangvn
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 10
Points : 22
Join date : 03/10/2010

Đảo mảng 1 Chiều

Bài gửi  yuglangvn on Sun Oct 24, 2010 6:49 pm

Code:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"

//Nhap Mang
void NhapMang(int a[100], int n)
{
   for(int i = 0; i<n; i++)
   {
      printf("\tNhap phan tu [%d]: ",i);
      scanf("%d",&a[i]);
   }
}

//Dao mang
void DaoMang(int a[],int n)
{
   for(int i=0;i<n/2;i++)
    {
      int temp=a[i];
        a[i]=a[n-1-i];
        a[n-1-i]=temp;
   }
}

//Xuat Mang
void XuatMang(int a[100], int n)
{
   for(int i = 0; i<n; i++)
   {
      printf("%4d",a[i]);
   }
}

//Chuong Trinh Chinh
void main()
{
   clrscr();
   int a[100],n;
   printf("\n\t\tNhap mang, dao mang va xuat mang mot chieu");
   printf("\nNhap vao n phan tu: ");
   scanf("%d",&n);
   NhapMang(a,n);
   printf("\nMang vua nhap la: ");
   XuatMang(a,n);
   DaoMang(a,n);
   printf("\nMang bay gio la: ");
   XuatMang(a,n);
   getch();
}

    Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 11:10 pm