Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Ước chung lớn nhất của danh sách đơn

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

Ước chung lớn nhất của danh sách đơn

Bài gửi  admin on Sun Apr 15, 2012 12:20 pm

Code:
UCLN[a_, b_] := If[a == b,
                     Return[a]
                  ,
                     If[a > b,
                            Return[UCLN[a - b, b]];
                         ,
                            Return[UCLN[a, b - a]];
                         ];
                  ];
UC[A_, n_] := If[n == 1,
                     Return[A[[1]]];
                  ,
                     Return[UCLN[A[[n]], UC[A, n - 1]]];
               ];


Gia sư Alpha
------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoai: 07106 255 599 - 0932 836 026 - 0987 700 288
Website: http://giasualpha.com
Email: giasualpha@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

Re: Ước chung lớn nhất của danh sách đơn

Bài gửi  admin on Sun Apr 15, 2012 12:21 pm

Code:
UCLN[a_, b_] := If[a == b,
                     Return[a]
                  ,
                     If[a > b,
                            Return[UCLN[a - b, b]];
                         ,
                            Return[UCLN[a, b - a]];
                         ];
                  ];
UC[A_, n_] := If[n == 1,
                     Return[A[[1]]];
                  ,
                     Return[UCLN[A[[n]], UC[A, n - 1]]];
               ];

Clear[A, n];
n = Input["Nhap so phan tu"];
A = Table[Random[Integer, {2, 10}], {i, n}];
Print["A = ", A];
Print["UC(A,n) = ", UC[A, n]];
Print["GCD(A) = ", GCD[Delete[A, 0]]];


Gia sư Alpha
------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoai: 07106 255 599 - 0932 836 026 - 0987 700 288
Website: http://giasualpha.com
Email: giasualpha@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay: Thu May 24, 2018 10:43 pm