Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Mảng một chiều trong C/C++

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Mảng một chiều trong C/C++

Bài gửi  admin on Sat Jun 11, 2011 11:28 am

ĐỊNH NGHĨA
“Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử”.

Kiểu phần tử có thể là có kiểu bất kỳ:
- ký tự
- số
- 1 struct
- 1 mảng khác (=> mảng của mảng hay mảng nhiều chiều)
…;
Xét dưới góc độ toán học, mảng 1 chiều giống như một vector.
Mỗi phần tử của mảng 1 chiều có giá trị không phải là một mảng khác.
Khai báo mảng với số phần tử xác định
Ví dụ: float a[100];
Cú pháp: <[số phần tử]>;
Khai báo mảng với số phần tử không xác định
Ví dụ: float a[];
Cú pháp: <[]> ;
Vừa khai báo vừa gán giá trị:
[]= {Các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy} ;
=> Số phần tử có thể được xác định bằng sizeof()
Số phần tử=sizeof(tên mảng)/sizeof(kiểu)
Khai báo mảng là tham số hình thức của hàm không cần chỉ định số phần tử của mảng là bao nhiêu.

    Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 11:18 pm