Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Tổng dãy con dương dài và lớn nhất

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Tổng dãy con dương dài và lớn nhất

Bài gửi  admin on Fri May 27, 2011 7:41 am

Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void Nhap(int A[],int n){
   for (int i=0;i<n;i++){
      printf("Nhap so thu %d =  ",i);
      scanf("%d",&A[i]);
   }
}
int SumSubArray(int A[], int n) {
   int Count = 0, Count1 = 0;
   int Temp = 0, Temp1 = 0;
   for(int i = 0; i<n; i++)
   if(A[i]>=0) {
      Count++;
      Temp+=A[i];
   }
   else {
      if(Count>Count1) {
         Temp1 = Temp;
         Count1 = Count;
      }
      if(Count == Count1 && Temp1<Temp)
         Temp1 = Temp;
      Temp = 0;
      Count = 0;
   }
   if(Count>Count1 ||(Count == Count1 && Temp1<Temp))
      Temp1 = Temp;
   return Temp1;
}
void main(){
   int A[50], n;
   clrscr();
   printf("Mang co bao nhieu phan tu? ");
   scanf("%d",&n);
   Nhap(A,n);
   printf("Tong day con chung dai nhat:%d", SumSubArray(A,n));
   getch();
}

    Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 11:15 pm