Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Tách số

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Tách số

Bài gửi  admin on Wed Nov 25, 2009 10:46 pm

Nhập vào n>0 là số nguyên và tách các chữ số của n lưu vào mảng 1 chiều
Ví dụ: n = 1234 -> A[]={4,3,2,1}

Code:
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#define max 100

void XuatMang(int A[], int n)
{
   printf("\n");
   for(int i = n-1; i>=0 ; i--)
   {
      printf("%d\t",A[i]);
   }

}

void Tach(int n, int A[max], int &k)
{
   k = 0;
   while( n>0){
      A[k]= n%10;
      n = n/10;
      k++;
   }
}
void main()
{
   int n, B[max], k;
   clrscr();
   printf("Nhap n = ");
   scanf("%d",&n);
   Tach(n,B,k);
   XuatMang(B,k);
   getch();
}

    Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 11:05 pm