Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Cây tìm kiếm nhị phân - Đếm số nút có hai con

Share

nguyennhutkhanh
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 9
Points : 43
Join date : 15/09/2010
Age : 27
Đến từ : Can Tho

Cây tìm kiếm nhị phân - Đếm số nút có hai con

Bài gửi  nguyennhutkhanh on Sun Mar 06, 2011 1:10 pm

Ý TƯỞNG:
Code:
//Dem nut co bac day du tren cay
unsigned int Count(Tree T){
   if(Empty(T))
      return 0;
   else
      if(T->Left==NULL || T->Right==NULL)
         return 0;
      else
         return 1 + Count(T->Left) + Count(T->Right);
      
}

CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ

Code:
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <alloc.h>
typedef struct Node{
   int Data;
   Node*Left;
   Node*Right;
};
typedef Node*Tree;

//Tao cay rong
Tree Make_Null(){
   Tree T;
   T=NULL;
   return T;
}

//Tao node
Node*Make_Node(int X){
   Node*P=(Node*)malloc(sizeof(Node));
   P->Data=X;
   P->Left=NULL;
   P->Right=NULL;
   return P;
}
//Kiem tra cay rong
char Empty(Tree T){
   return T==NULL;
}
//Chen mot Node vao cay nhi phan
void Insert(Tree &T,Node*P){
   if(Empty(T))
      T=P;
   else{
      if(T->Data>P->Data){
         if(T->Left)
            Insert(T->Left,P);
         else
            T->Left=P;
      }
      else
         if(T->Right)
            Insert(T->Right,P);
         else
            T->Right=P;

   }
}

//Nhap cay
void Input(Tree &T){
   int X;
   printf("Nhap cay nhi phan");
   printf("\nNhap -1 de ket thuc\n");
   do{
      scanf("%d",&X);
      if(X!=-1)
         Insert(T,Make_Node(X));

   }while(X!=-1);

}

//Dem nut co bac day du tren cay
unsigned int Count(Tree T){
   if(Empty(T))
      return 0;
   else
      if(T->Left==NULL || T->Right==NULL)
         return 0;
      else
         return 1 + Count(T->Left) + Count(T->Right);
      
}
//Ham chinh
void main(){
   //clrscr();
   int X;
   Tree T=Make_Null();
   Input(T);
   printf("\n\nTong so mut co bac day du:%d",Count(T));
   getch();
}


    Hôm nay: Tue May 22, 2018 8:06 am