Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Bài 2. Tính tích phân xác định bằng nguyên lý vét cạn gần đúng

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Bài 2. Tính tích phân xác định bằng nguyên lý vét cạn gần đúng

Bài gửi  admin on Mon Dec 13, 2010 11:13 am

TÍCH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH BẰNG NGUYÊN LÝ VÉT CẠN


BÀI TOÁN

Tính gần đúng tích phân của hàm f(x) trong khoảng [a,b].
THUẬT TOÁN
Giả sử f(x)>0 với mọi x thuộc [a,b].
    (1) Chia [a,b] thành n đoạn mỗi đoạn dài delta = (b-a)/n
    (2) Gọi S_i là diện tích hình thang thứ i. Ta có: S_i = delta*(f(a+(i-1)*delta)+f(a+i*delta))/2 , i = 1..n
    (3) S = Sum[S_i], i =1,n
CODE MẪU - MINH HOẠ BẰNG NGÔN NGỮ MATHEMATICA
Code:
(*Tich xap xi tich phan bang nguyen ly vet can gan dung*)
Clear[y, a, b, n, i, f, x, delta, S, Si];
y = Input["Nhap f(x)= "];
a = Input["Nhap a"];
b = Input["Nhap b"];
Print["f(x) = ", y];
Print["a = ", a];
Print["b = ", b];
n = Input["Nhap n"];
Print["n = ", n];
f[x_] = y;
delta = (b - a)/n;
Si = Table[delta*(f[a + (i - 1)*delta] + f[a + i*delta])/2, {i, 1, n}];
S = Sum[Si[[i]], {i, n}];
Print["S = ", N[S]];

    Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 9:10 pm