Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Tìm phần tử mang giá trị chẵn cuối cùng trong mảng một chiều

Share

yuglangvn
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 10
Points : 22
Join date : 03/10/2010

Tìm phần tử mang giá trị chẵn cuối cùng trong mảng một chiều

Bài gửi  yuglangvn on Sun Oct 24, 2010 7:29 pm

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

//Nhap Mang
void NhapMang(int a[100], int &n)
{
   for(int i = 0; i<n; i++)
   {
      printf("\tNhap phan tu [%d]: ",i);
      scanf("%d",&a[i]);
   }
}

//Tim so chan cuoi cung trong mang
int ChanCuoi(int a[] , int n)
{
        for(int i=n-1; i>=0; i--)
        {
                if(a[i]%2==0)
                {
                   return a[i];
                }
        }
        return -1;
}

//Xuat Mang
void XuatMang(int a[100], int n)
{
   for(int i = 0; i<n; i++)
   {
      printf("%4d",a[i]);
   }
}

//Chuong Trinh Chinh
void main()
{
   clrscr();
   int a[100],n,S;
   printf("\nNhap vao n phan tu: ");
   scanf("%d",&n);
   NhapMang(a,n);
   printf("\nMang vua nhap la: ");
   XuatMang(a,n);
   printf("\nPhan tu mang gia tri chan cuoi cung trong mang la: %d",ChanCuoi(a,n));
   getch();
}


    Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 11:14 pm