Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Bài 5. Tìm dòng có tổng lớn nhất trong mảng hai chiều cấp nxm

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Bài 5. Tìm dòng có tổng lớn nhất trong mảng hai chiều cấp nxm

Bài gửi  admin on Mon Oct 18, 2010 10:56 am

BÀI TOÁN
Tìm dòng có tổng lớn nhất trong mảng hai chiều cấp nxm.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "values.h"
#define max 100

//Input 2D array
void Input(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
    for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
    for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
    {
        printf("\t[%d][%d] = ",i,j);
        scanf("%d",&A[i][j]);
    }
}
//Output 2D array
void Output(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
    for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
    {    printf("\n");
        for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
            printf("%d\t",A[i][j]);
    }
}
//Sum primes
unsigned int MaxSumRow(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
    int temp = -MAXINT, sumRow;
    unsigned int row;
    for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
    {
        sumRow = 0;
        for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
            sumRow+=A[i][j];
        if(temp < sumRow)
        {
            temp = sumRow;
            row = i;
        }
    }
    return row;
}
//main programming
void main(){
    clrscr();
    int B[max][max];
    unsigned int n,m;
    printf("Input n, m = ");
    scanf("%d%d",&n,&m);
    Input(B,n,m);
    printf("This array:");
    Output(B,n,m);
    printf("\nRow: %d",MaxSumRow(B,n,m));
    getch();
}

    Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 1:01 am