Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Bài 2. Tổng các phần tử trong mảng hai chiều cấp nxm

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Bài 2. Tổng các phần tử trong mảng hai chiều cấp nxm

Bài gửi  admin on Mon Oct 18, 2010 10:37 am

BÀI TOÁN
Tính tổng các phần tử trong mảng hai chiều cấp nxm.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#define max 100
//nhap mang
void NhapMang(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
    for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
    for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
    {
        printf("[%d][%d] = ",i,j);
        scanf("%d",&A[i][j]);
    }
}
//xuat mang
void XuatMang(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
    for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
    {    printf("\n");
        for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
            printf("%d\t",A[i][j]);
    }
}
//tong cac phan tu trong mang 2 chieu
long int S(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
    long int temp = 0;
    for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
    for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
        temp+=A[i][j];
    return temp;       
}
//chuong trinh chinh
void main(){
    clrscr();
    int B[max][max];
    unsigned int n,m;
    printf("Nhap n, m = ");
    scanf("%d%d",&n,&m);
    NhapMang(B,n,m);
    printf("Mang vua nhap:");
    XuatMang(B,n,m);
    printf("\nS = %d",S(B,n,m));
    getch();
}

    Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 12:50 am