Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Tổng các phần tử trong mảng 1 chiều

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Tổng các phần tử trong mảng 1 chiều

Bài gửi  admin on Mon Oct 11, 2010 12:22 pm

TỔNG CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG 1 CHIỀU

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#define max 100

//nhap mang
void NhapMang(int A[], unsigned int n) {

    for(int i = 0; i<n; i++)
    {
        printf("phan tu %d = ",i);
        scanf("%d",&A[i]);
    }
}
//xuat mang
void XuatMang(int A[], unsigned int n) {
    for(int i = 0; i<n; i++)
        printf("%d\t",A[i]);

}
//ham tinh tong cac phan tu trong mang tra ve so nguyen
long int S(int A[], int n){
    long int temp = 0;
    for(int i = 0; i<n; i++)
        temp+=A[i];
    return temp;
}
//chuong trinh chinh
void main(){
    clrscr();
    int B[max];
    unsigned int n;
    printf("Nhap n = ");
    scanf("%d",&n);
    NhapMang(B,n);
    printf("Mang vua nhap:\n");
    XuatMang(B,n);
    printf("\nTong mang = %d",S(B,n));
    getch();
}

    Hôm nay: Mon Jul 16, 2018 11:10 pm