Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Bài 65. Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Bài 65. Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0

Bài gửi  admin on Sun Oct 03, 2010 12:37 pm

Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c = 0

BÀI TOÁN
Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0 với các tham số a, b, c được nhập từ bàn phím.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main(){
    float a,b,c,x1,x2,delta;
    printf("Nhap cac he so a,b,c:");
    scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
    if (a==0)
        if (b==0)
            if (c==0)
                printf("Pt vo so nghiem");
            else
                printf("Pt vo nghiem");
        else printf("Pt co nghiem x=%.2f",-c/b);
    else{
        delta=b*b-4*a*c;
        if (delta<0)
            printf("Pt vo nghiem");
        else
        if(delta==0)
            printf("Pt co nghiem kep x=%.2f",-b/(2*a));
        else{
            x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
            x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
            printf("Pt co 2 nghiem phan biet x1=%.2f, x2=%.2f",x1,x2);
        }
    }
    getch();
}
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Thủ tục hoá bài toán

Bài gửi  admin on Mon Oct 11, 2010 12:01 pm

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void GiaiPTB2(float a, float b, float c){
   float x1,x2,delta;
   if (a==0)
      if (b==0)
         if (c==0)
            printf("Pt vo so nghiem");
         else
            printf("Pt vo nghiem");
      else
         printf("Pt co nghiem x=%.2f",-c/b);
   else{
      delta=b*b-4*a*c;
      if (delta<0)
         printf("Pt vo nghiem");
      else
      if(delta==0)
         printf("Pt co nghiem kep x=%.2f",-b/(2*a));
      else{
         x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
         x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
         printf("Pt co 2 nghiem phan biet x1=%.2f, x2=%.2f",x1,x2);
      }
   }
}

void main(){
   clrscr();
   float a, b, c;
   printf("Nhap cac he so a,b,c:");
   scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
   GiaiPTB2(a,b,c);
   getch();
}

yuglangvn
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 10
Points : 22
Join date : 03/10/2010

Giải Phương Trình Bậc 2

Bài gửi  yuglangvn on Sun Oct 24, 2010 8:28 pm

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main()
{
   clrscr();
   float a, b, c, delta;
   printf("\nBai 65: Giai phuong trinh bac hai AX^2 + BX + C = 0");
   printf("\n\nCho biet ba he so A B C : ");
   scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
   delta = b * b - 4 * a * c;
   if (delta<0)
      printf("\nPhuong trinh vo nghiem");
      else
         if (delta == 0)
         printf("\nPhuong trinh co nghiem kep X1 = X2 = %f", -b/(2*a));
         else
         {
            printf("\nPhuong trinh co hai nghiem phan biet\n X1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
            printf("\n X2 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
         }
   getch();
}

Sponsored content

Re: Bài 65. Giải phương trình bậc hai ax^2+bx+c=0

Bài gửi  Sponsored content


    Hôm nay: Mon Jan 21, 2019 9:20 pm