Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Bài 12. Tính S(x,n) = x +x^2+x^3+...+x^n

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Bài 12. Tính S(x,n) = x +x^2+x^3+...+x^n

Bài gửi  admin on Sun Oct 03, 2010 12:14 pm

Tính S(x,n) = x +x^2+x^3+...+x^n

BÀI TOÁN
Viết chương trình tính S(x,n) = x +x^2+x^3+...+x^n với x, n được nhập từ bàn phím.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Code:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

float Power(float x, unsigned int n) {
    float temp = 1;
    for(int i = 0; i<n; i++)
        temp*= x;
    return temp;
}
double Sum(float x, unsigned int n) {
    double temp = 0;
    for(int i = 1; i<=n; i++)
        temp+= Power(x,i);
    return temp;
}
void main(){
    clrscr();
    unsigned int n;
    float x;
    printf("Nhap vao n = ");
    scanf("%d",&n);
    printf("Nhap vao x = ");
    scanf("%f",&x);
    printf("S = %.2f",Sum(x,n));
    getch();
}

    Hôm nay: Mon Jan 21, 2019 8:35 pm