Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Truy cập trực tiếp vào RAM màn hình chế độ văn bản

Share

pearlz
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 4
Points : 6
Join date : 11/07/2010

Truy cập trực tiếp vào RAM màn hình chế độ văn bản

Bài gửi  pearlz on Mon Jul 12, 2010 12:03 am

;Sử dụng Fasm hoặc FasmW để dịch
;Bạn có thể tải FasmW tại đây
Code:

org 100h
 mov ax,3
 int 10h ;Dat che do TEXT
 mov ax,$b800
 mov es,ax ;Segmen Vung` RAM do^` ho.a trong che^' do^. TEXT
 xor bx,bx
 mov al,'*' ;Ki' tu. dua ra man hinh
 xor ah,ah
 mov cx,80*25 ;So lan lap
 ;che do text 80 cot, 25 dong
.print:
 ;--[ RAM man hinh che do TEXT BYTE dau tien chu'a ki tu, BYTE ke tiep ]--
 ;--[ chu'a thuoc tinh cua ki tu do ]--
 mov [es:bx],al
 inc bx
 and ah,$f ;ah=8bit /4 bit thap chua mau chu~
  ;3 bit cao ke tiap mau cua nen chu
  ;bit tren cung la` nha'p nha'y
  ;-[ doan nay lam cho ma`u tuan hoan ]-
  ;add ah,10000000b ;Nhap nhay
 mov [es:bx],ah
 inc bx
 inc ah ;Do^i? ma`u
 loop .print ;Lap lai doan chuong trinh in ki tu
.end:
 mov ax,0
 int 16h ;Doi nhap 1 ki tu
ret ;Tro ve

không biết sao trông xấu thế không biết

    Hôm nay: Wed Nov 21, 2018 7:11 am