Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Vẽ hình chữ nhật đầy * đổi màu

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Vẽ hình chữ nhật đầy * đổi màu

Bài gửi  admin on Tue Jul 06, 2010 7:58 am

BÀI TOÁN
Vẽ hình chữ nhật đầy * đổi màu.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
.Model Small
.Stack
.Data
    S Db 10 dup('*')
.Code
Begin:
    Mov ax,@Data
    Mov ds,ax
    Mov es,ax

    ;che do man hinh van ban 80x25x16
    Mov ah,0
    Mov al,3
    Int 10h         

    Mov bh,0      ;trang man hinh 0
    Mov dh,10    ;dong 10

    Mov bl,1h    ;dat mau
    mov cx,5
    Lap:
      push cx
      Lea bp,s   
      Mov ah,13h    ;ham 13h cua ngat 10   
      Mov al,1      ; lay phuc vu con 1
      Mov dl,20    ;cot 20
      Mov cx,10    ; xuat 33 ki tu
      int 10h
      inc dh
      inc bl
      pop cx
      loop Lap
         
    Mov ah,4ch      ;thoat khoi chuong trinh tro ve DOS
    Int 21h
End Begin

    Hôm nay: Wed Nov 21, 2018 10:38 am