Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Vẽ đường thẳng trong chế độ 640x480x16 màu

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Vẽ đường thẳng trong chế độ 640x480x16 màu

Bài gửi  admin on Tue Jul 06, 2010 7:29 am

BÀI TOÁN
Vẽ đường thẳng qua 2 điểm A(1,300) và (480,300) trong chế độ đồ họa 640x480x16 màu.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
.Model small
.Stack
.Data
.Code
Begin:
    Mov ax,@Data
    Mov ds,ax

    ;dat che do do hoa
    Mov ah,0      ;ham 0
    Mov al,12h    ;640x480x16
    Int 10h
            
    Mov ah,0ch    ;ghi 1 diem ra Bios man hinh
    Mov al,14      ; màu VANG
    Mov dx,0      ;dong 0
    Mov cx,480
    Lap:
        push cx
        Mov cx,200    ; cot 200
        Int 10h
        inc al
        cmp al,16
        jne k
        mov al,0
        k:
            inc dx
            pop cx
            loop Lap

        Lap1:         ;cho vung dem ban phim het rong
            Mov ah,1
            Int 16h
            jz Lap1

    Mov ah,0   ;dat che do man hinh dang van ban 80x25x16
    Mov al,3
    Int 10h

    Mov ah,4ch   ;thoat khoi chuong trinh tro ve dos
    Int 21h
End Begin

    Hôm nay: Wed Nov 21, 2018 7:05 am