Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Thiết lập vị trí con trỏ

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Thiết lập vị trí con trỏ

Bài gửi  admin on Tue Jul 06, 2010 7:21 am

BÀI TOÁN
Xuất chuỗi 'Chao ban' tại dòng 15 cột 10.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
.Model Small
.Stack
.Data         
    s db 'Chao ban$'
.Code
Begin:
        Mov ax,@data
        Mov ds,ax

        Mov ah,0   ;dat che do man hinh 80x25
        Mov al,3
        Int 10h

        Mov bh,0      ;thiet lap so trang
        Mov dh,15      ;dat dong
        Mov dl,10      ;dat cot
        Mov ah,02h
        Int 10h

        lea dx,s      ;xuat chuoi s
        Mov ah,9
        Int 21h
      
        Mov ah,4Ch      ;thoat khoi chuong trinh tro ve DOS
        Int 21h
End Begin

    Hôm nay: Wed Nov 21, 2018 10:37 am