Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Tích phân!

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Tích phân!

Bài gửi  admin on Thu May 13, 2010 5:43 pm

CÔNG THỨC SIMPSON TÍNH TÍCH PHÂN


Code:
(*Cong thuc Simpson*)
Clear[x, y, f, a, b, n, h, x, fx];
    y = Input["Nhap f(x)"];
    f[x_] = y;
    a = Input["Nhap a"];
    b = Input["Nhap b"];
    Print["f(x) = ", y];
    Print["a = ", a];
    Print["b = ", b];
    (*Cau a : Tich tich phan*)
    Print["---- Cau a ----"];
    Print["I= ", Integrate[y, {x, a, b}]];
    (*Cau b : Cong thuc Simpson*)
    Print["---- Cau b ----"];
    n = Input["Nhap n"];
    h = (b - a)/(2n);
    x = Table[a + i*h, {i, 0, 2n}];
    fx = Table[f[x[[i]]], {i, 1, 2n + 1}];
    Simpson = (h/3)*(fx[[1]] + fx[[2n + 1]] + 4Sum[fx[[i]], {i, 2, 2n, 2}] + 2Sum[fx[[i]], {i, 3, 2n - 1, 2}]);
    Print["Cong thuc Simpson I = ", Simpson];
    (*Cau c : Ve do thi*)
    Print["---- Cau c ----"];
    Plot[y, {x, a, b}];

kieudiem
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 17
Points : 48
Join date : 14/11/2009

TÍNH TÍCH PHÂN GẦN ĐÚNG BẰNG CÔNG THỨC HÌNH THANG

Bài gửi  kieudiem on Fri May 21, 2010 12:09 pm

TÍNH TÍCH PHÂN GẦN ĐÚNG BẰNG CÔNG THỨC HÌNH THANG
Code:
(*Cong thuc Hinh thang*)Clear[x, y, f, a, b, n, h, x, fx];
y = Input["Nhap f(x)"];
f[x_] = y;
a = Input["Nhap can duoi a"];
b = Input["Nhap can tren b"];
Print["f(x) = ", y];
Print["a = ", a];
Print["b = ", b];
(*Cau a : Tich tich phan*)
Print["---- Cau a ----"];
Print["I= ", Integrate[y, {x, a, b}]];
(*Cau b : Cong thuc hinh thang*)
Print["---- Cau b ----"];
n = Input["Nhap so doan n"];
h = (b - a)/n;
x = Table[a + i*h, {i, 0, n}];
fx = Table[f[x[[i]]], {i, 1, n + 1}];
hinhthang = (h/2)*(fx[[1]] + fx[[n + 1]] + 2Sum[fx[[i]], {i, 2, n}]);
Print["Cong thuc hinh thang I = ", hinhthang];
(*Cau c : Ve do thi*)
Print["---- Cau c ----"];
Plot[y, {x, a, b}];

    Hôm nay: Mon Jan 21, 2019 8:58 pm