Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


[LVIT016]NC và XD ỨD từ điển trên điện thoại di động

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

[LVIT016]NC và XD ỨD từ điển trên điện thoại di động

Bài gửi  admin on Thu Jun 07, 2012 11:18 am

Lời nói đầu
Công nghệ thông tin đang trở thành một phần quan trọng của cuộc sống. Các
thiết bị kĩ thuật cao ngày càng gần gũi với mọi hoạt động của con người. Đặc biệt
những năm gần đây, các thiết bị không dây - với ưu thế nhỏ gọn, dễ mang chuyển –
đã chứng tỏ được lợi ích to lớn cho người sử dụng. Trong đó điện thoại di động,
với các chức năng liên lạc, nổi bật lên như một thiết bị “không thể thiếu” trong cuộc
sống của nhiều người. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ sản xuất thiết
bị không dây, điện thoại di động đã trở thành phương tiện đa chức năng (nghe nhạc,
chơi trò chơi, nhắc lịch làm việc…) phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng mọi
lúc, mọi nơi.
Hệ điều hành Symbian là một hệ điều hành được thiết kế riêng để hoạt động tối
ưu trên các thiết bị di động vốn hạn chế về tài nguyên. Trên môi trường Symbian có
thể xây dựng hàng loạt ứng dụng tương tự máy tính cá nhân như: trình nghe nhạc
MP3, trình xem phim .AVI, ứng dụng văn phòng (hỗ trợ tập tin MS Word, MS
Excel…), các trò chơi 3D… Vì vậy sự ra đời của dòng điện thoại thông minh sử
dụng hệ điều hành Symbian với kiểu dáng tương đối nhỏ gọn, thiết kế đẹp mắt và
những ứng dụng hữu ích đã tạo ra một bước ngoặt mới trong thị trường điện thoại di
động. Đồng thời mở ra một hướng phát triển mới đầy hứa hẹn cho các công ty phần
mềm.
Bên cạnh đó, trong cuộc sống hiện nay, nhu cầu học tập, trao đổi kiến thức,
cũng như làm việc bằng ngoại ngữ là hết sức cần thiết. Sẽ rất tiện lợi nếu có một bộ
từ điển đa ngôn ngữ với đầy đủ chức năng, ngữ nghĩa nhưng nhỏ gọn, dễ mang
chuyển.
Vì những lý do trên, nhóm chúng em quyết tâm thực hiện đề tài “Nghiên cứu
và xây dựng ứng dụng từ điển trên điện thoại di động”
MỤC LỤC

Chương 1 Mở đầu .................................................. .................................................. . 9
1.1 Nhu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài .................................................. ....... 9
1.2 Mục tiêu của đề tài .................................................. ....................................... 10
1.3 Nội dung khóa luận .................................................. ...................................... 11
Chương 2 Tổng quan về hệ điều hành Symbian và điện thoại thông minh
Series 60.................................................... .................................................. .............. 12
2.1 Giới thiệu hệ điều hành Symbian .................................................. ................. 12
2.1.1 Công ty Symbian và hệ điều hành Symbian .................................................. .....12
2.1.2 Các mô hình thiết bị sử dụng hệ điều hành Symbian .........................................14
2.1.3 Các thành phần phần cứng chính trong điện thoại Symbian ..............................15
2.2 Điện thoại thông minh Symbian Series 60................................................ ..... 17
2.2.1 Giới thiệu .................................................. .................................................. ........17
2.2.2 Các tiêu chuẩn phần cứng của sản phẩm Series 60 ............................................18
Chương 3 Môi trường lập trình và vấn đề chính khi xây dựng ứng dụng từ
điển trên Series 60 .................................................. ................................................. 19
3.1 Phát triển ứng dụng trên điện thoại Series 60 ................................................ 19
3.1.1 Series 60 Developer Platform .................................................. ...........................19
3.1.2 Các ngôn ngữ lập trình trên Series 60 Developer Platform ................................21
3.2 Series 60 Application Framework......................................... ......................... 23
3.2.1 Series 60 Application Structure .................................................. ........................23
3.2.2 Các loại ứng dụng trên điện thoại Series 60 .................................................. .....24
3.3 Vấn đề chính khi xây dựng ứng dụng từ điển trên Series 60 ......................... 25
3.3.1 Một số hạn chế phần cứng của điện thoại di động Series 60..............................26
3.3.2 Các yêu cầu cơ bản của một ứng dụng từ điển .................................................. .26
3.3.3 Kết luận............................................ .................................................. .................27
Chương 4 Kĩ thuật lập trình C++ trên Symbian.................................................. 28
4.1 Quản lý lỗi .................................................. .................................................. .. 28
4.1.1 Lỗi lập trình .................................................. .................................................. ....28
4.1.2 Lỗi thiếu tài nguyên .................................................. ..........................................29
4.2 Chuỗi .................................................. .................................................. .......... 37
4.2.1 Khái niệm............................................ .................................................. ..............37
4.2.2 Phân loại .................................................. .................................................. .........38
4.3 Mảng............................................ .................................................. ................. 42
4.3.1 Mảng tĩnh............................................. .................................................. .............42
4.3.2 Mảng động .................................................. .................................................. ......42
4.4 Mảng chuỗi........................................... .................................................. ........ 47
4.4.1 Khái niệm............................................ .................................................. ..............47
Chương 5 Các giải pháp chính cho việc xây dựng từ điển trên điện thoại di
động Series 60 .................................................. .................................................. ...... 49
5.1 Tổ chức cấu trúc dữ liệu lưu trữ .................................................. ................... 49
5.1.1 Tổ chức các mục từ có kích thước bằng nhau .................................................. ..50
5.1.2 Tổ chức các mục từ có kích thước biến động .................................................. ...51
5.2 Tổ chức nén dữ liệu .................................................. ...................................... 52
5.2.1 Nén toàn bộ dữ liệu............................................ .................................................5 2
5.2.2 Nén từng khối dữ liệu .................................................. .......................................52
5.2.3 Chuẩn nén Dictzip .................................................. ............................................53
5.2.4 Những khó khăn khi áp dụng Dictzip trên điện thọai di động............................54
5.2.5 Chuẩn nén Dictzip# .................................................. ..........................................55
5.3 Tổ chức cấu trúc dữ liệu hỗ trợ cho việc tìm kiếm nhanh.............................. 57
5.3.1 Tổ chức tập tin nghĩa .................................................. ........................................58
5.3.2 Tổ chức tập tin chỉ mục .................................................. ....................................59
5.3.3 Tổ chức băm tập tin chỉ mục .................................................. ............................60
Chương 6 Các kỹ thuật xử lý ứng dụng .................................................. .............. 64
6.1 Font chữ tiếng Việt............................................ ............................................. 64
6.2 Bàn phím máy điện thoại........................................... ..................................... 66
6.3 Các control của hệ điều hành Symbian .................................................. ........ 68
6.3.1 Mô hình MVC............................................... .................................................. ....68
6.3.2 Phân loại controls trong Symbian........................................... ............................69
6.3.3 Sử dụng control........................................... .................................................. ......70
6.3.4 Control observers......................................... .................................................. .....73
6.4 Kỹ thuật tra cứu tự nhiên............................................ .................................... 73
6.4.1 Sắp xếp các mục từ tăng dần theo thứ tự bảng chữ cái Việt Nam ......................73
6.4.2 Tối ưu số lượng các mục từ được nạp .................................................. ..............76
6.4.3 Tùy biến cách thức tra cứu của người sử dụng............................................ .......76
6.5 Kỹ thuật phát âm .................................................. .......................................... 77
6.5.1 Những giới hạn khi xây dựng thư viện phát âm .................................................7 7
6.5.2 Text To Speech Offline........................................... ............................................79
6.5.3 Text To Speech Online .................................................. .....................................79
Chương 7 Phân tích thiết kế ứng dụng từ điển ................................................... . 81
7.1 Giới thiệu........................................... .................................................. ........... 81
7.2 Mô hình Use-Case .................................................. ........................................ 81
7.2.1 Mô hình Use-Case .................................................. ............................................81
7.2.2 Đặc tả các Use-Case chính............................................ ......................................82
7.3 Thiết kế lớp đối tượng .................................................. .................................. 87
7.4 Thiết kế xử lý............................................... .................................................. . 89
7.4.1 Danh sách các xử lý chính .................................................. ................................89
7.4.2 Mô tả các xử lý chính .................................................. .......................................90
7.5 Thiết kế giao diện .................................................. ......................................... 97
7.5.1 Màn hình tra từ .................................................. .................................................9 8
7.5.2 Màn hình hiển thị nghĩa .................................................. ....................................98
7.5.3 Menu chính .................................................. .................................................. .....99
7.5.4 Màn hình cài đặt .................................................. ...............................................99
Chương 8 Ứng dụng hỗ trợ quản lý dữ liệu trên Desktop ................................ 100
8.1 Giới thiệu........................................... .................................................. ......... 100
8.2 Mô hình Use-Case .................................................. ...................................... 100
8.2.1 Mô hình Use-Case .................................................. ..........................................100
8.2.2 Đặc tả một số Use-Case chính .................................................. ........................101
8.3 Thiết kế lớp............................................. .................................................. .... 106
8.3.1 Sơ đồ lớp............................................. .................................................. ............106
8.3.2 Mô tả các lớp chính............................................ ...............................................106
8.4 Thiết kế xử lý............................................... ................................................. 107
8.4.1 Danh sách các xử lý chính .................................................. ..............................107
8.4.2 Mô tả một số xử lý chính .................................................. ................................107
8.5 Các màn hình giao diện .................................................. .............................. 109
8.5.1 Danh sách các màn hình giao diện............................................ ........................109
8.5.2 Mô tả các màn hình giao diện............................................ ...............................110
Chương 9 Cài đặt và thử nghiệm................................................... ...................... 112
9.1 Môi trường phát triển .................................................. ................................. 112
9.2 Mô hình cài đặt............................................ ................................................. 113
9.3 Hướng dẫn sử dụng .................................................. .................................... 114
9.3.1 Yêu cầu phần cứng .................................................. .........................................114
9.3.2 Cài đặt .................................................. .................................................. ...........114
9.3.3 Hướng dẫn sử dụng chương trình Mobile Dictionary ......................................115
9.3.4 Hướng dẫn sử dụng chương trình Dictionary Manager....................................117
9.4 Thử nghiệm .................................................. ................................................ 121
9.4.1 Kết quả thử nghiệm hoạt động của ứng dụng .................................................. .121
9.4.2 So sánh với các từ điển hiện có trên thị trường ................................................12 1
Chương 10 Tổng kết................................................... ........................................... 123
10.1 Một số kết quả đạt được .................................................. ........................... 123
10.2 Hướng phát triển........................................... .............................................. 124

[You must be registered and logged in to see this link.]

Password Unlock
Code:
7349


Gia sư Alpha
------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoai: 07106 255 599 - 0932 836 026 - 0987 700 288
Website: [You must be registered and logged in to see this link.]
Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay: Thu May 24, 2018 10:20 pm