Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


[LVIT004]Hỗ trợ xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm (ĐHTN HCM)

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

[LVIT004]Hỗ trợ xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm (ĐHTN HCM)

Bài gửi  admin on Wed Jun 06, 2012 12:21 pm

MỤC LỤC
Chương 1 Mở đầu
1.1 Tổng quan
1.2 Tìm hiểu “Hệ thống thi trắc nghiệm”
1.3 Mục tiêu đề tài
1.4 Sơ lược về ứng dụng
1.4.1 Một số khái niệm
1.4.2 Giới thiệu qui trình làm việc của hệ thống
Chương 2 Công nghệ XML và các kỹ thuật ứng dụng
2.1 Công nghệ XML
2.1.1 XML là gì ?
2.1.2 Ứng dụng của XML
2.1.3 Một số mô hình làm việc với cơ sở dữ liệu
2.1.4 XML và các ngôn ngữ xử lý
2.2 Cách thức lưu trữ dữ liệu có định dạng
2.3 Mẫu Composite và cơ sở dữ liệu quan hệ
Ánh xạ mẫu “Composite” xuống cơ sở dữ liệu quan hệ :
Chương 3 Các kỹ thuật xử lý ứng dụng
3.1 Các vấn đề về lưu trữ
3.1.1 Vấn đề câu hỏi lồng câu hỏi
3.1.2 Hủy, hiệu chỉnh câu hỏi đã cho thi
3.1.3 Lưu chuỗi có chiều dài lớn
3.1.4 Vấn đề lưu trữ đề thi
3.2 Các kỹ thuật xử lý khác
3.2.1 Thể hiện câu hỏi có định dạng
3.2.2 Quản lý câu hỏi nhất quán
3.2.3 Cấu hình điểm đề thi
3.2.4 Xây dựng đề thi theo các tiêu chí
3.2.5 Hạn chế mức độ truy cập cơ sở dữ liệu
3.2.6 Phục hồi tiến độ làm bài thi khi có sự cố
3.2.7 Chấm điểm tự động
3.2.8 Nhập liệu tự động
3.2.9 Thi trên giấy
3.2.10 Bảo mật thông tin ngoài hệ thống
3.2.11 Tổ chức thi ở nơi không có cơ sở dữ liệu
Chương 4 Phân tích ứng dụng
4.1 Sơ đồ sử dụng
4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu
4.2.1 Tạo mới câu hỏi
4.2.2 Tra cứu câu hỏi
4.2.3 Hiệu chỉnh câu hỏi
4.2.4 Duyệt câu hỏi
4.2.5 Xóa câu hỏi
4.2.6 Soạn đề
4.2.7 Thiết lập cấu hình đề thi
4.2.8 Cho điểm đề thi
4.2.9 Hiệu chỉnh đề thi
4.2.10 Kết xuất đề thi
4.2.11 Xóa đề thi.
4.2.12 Thi.
4.3 Màn hình
4.3.1 Màn hình soạn câu hỏi
4.3.2 Màn hình duyệt câu hỏi
4.3.3 Màn hình tiêu chí tra cứu
4.3.4 Màn hình thiết lập cấu hình đề thi
4.3.5 Thiết lập cấu hình điểm đề thi
4.3.6 Màn hình soạn đề thi
4.3.7 Màn hình duyệt đề thi
4.3.8 Màn hình thêm câu hỏi vào đề thi
4.3.9 Màn hình hiệu chỉnh đề thi
4.3.10 Màn hình xóa – sửa – kết xuất đề thi
4.3.11 Màn hình thi.
4.4 Sơ đồ lớp đối tượng.
Chương 5 Thiết kế ứng dụng
5.1 Kiến trúc tổng thể
5.1.1 Kiến trúc logic
5.1.2 Kiến trúc triển khai
5.2 Thiết kế lưu trữ
Hình thức lưu trữ
Vị trí lưu trữ
5.2.1 Danh sách các bảng
5.2.2 Danh sách các cột của bảng CauChon
5.2.3 Danh sách cột của bảng De
5.2.4 Danh sách cột của bảng GiaoVien
5.2.5 Danh sách cột của bảng Phan
5.2.6 Danh sách cột của bảng CauPhan
5.2.7 Danh sách cột của bảng BaiLam
5.2.8 Danh sách cột của bảng ChuDe.
5.2.9 Danh sách cột của bảng DoKho
5.2.10 Danh sách cột của bảng MonHoc
5.2.11 Danh sách cột của bảng PhuTrach.
5.2.12 Danh sách cột của bảng KyThi.
5.2.13 Danh sách cột của bảng DeThi
Chi tiết tổ chức các đối tượng xử lý .
5.3 Chi tiết tổ chức các đối tượng xử lý thể hiện
5.3.1 Lớp MH_SoanCauHoi.
5.3.2 Lớp MH_DuyetCauHoi ..
5.3.3 Lớp MH_SoanDe.
5.3.4 Lớp MH_ChiaPhan.
5.3.5 Lớp MH_ChoDiem.
5.3.6 Lớp MH_DuyetDe.
5.3.7 Lớp MH_SoanDeTuDong_KetQua.
5.3.8 Lớp MH_ChinhSuaDeThi .
5.3.9 Lớp MH_Thi.
5.4 Chi tiết tổ chức các đối tượng xử lý nghiệp vụ
5.4.1 Lớp XL_CauHoi.
5.4.2 Lớp XL_ThaoTacCauHoi.
5.4.3 Lớp XL_SoanCauHoi.
5.4.4 Lớp XL_DuyetCauHoi .
5.4.5 Lớp XL_De.
5.4.6 Lớp XL_DuyetDe.
5.4.7 Lớp XL_SoanDeTuDong
5.4.8 Lớp XL_ChinhSuaDeThi
5.4.9 Lớp XL_XoaSuaThongKeDe.
5.5 Chi tiết tổ chức các đối tượng xử lý lưu trữ
5.5.1 Lớp LT_GiaoTiepCSDL
5.5.2 Lớp LT_DoKho
5.5.3 Lớp LT_ChuDe.
5.5.4 Lớp LT_DeThi.
5.5.5 Lớp LT_DanhMuc.
5.5.6 Lớp LT_QuanLyNguoiDung
Chương 6 Cài đặt & thử nghiệm.
6.1 Môi trường phát triển
6.2 Mô hình cài đặt
6.3 Thử nghiệm
6.4 Hướng dẫn sử dụng .
6.4.1 Soạn câu hỏi :
6.4.2 Sọan đề :
6.4.3 Thi
Chương 7 Tổng kết
7.1 Một số kết quả đạt được
7.2 Hướng phát triển
Tài liệu tham khảo
Linkdowload tại đây: [You must be registered and logged in to see this link.]
Password Unlock
Code:
3344


Gia sư Alpha
------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoai: 07106 255 599 - 0932 836 026 - 0987 700 288
Website: [You must be registered and logged in to see this link.]
Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay: Tue May 22, 2018 5:26 am