Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


[LVIT001]Các phương pháp lập trình vượt FIREWALL (ĐHTN HCM)

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

[LVIT001]Các phương pháp lập trình vượt FIREWALL (ĐHTN HCM)

Bài gửi  admin on Wed Jun 06, 2012 12:19 pm

Tác giả: PHAN TRUNG HIẾU - TRẦN LÊ QUÂN
LỜI NÓI ĐẦU
Nội dung luận văn được trình bày trong 8 chương thuộc về 5 phần khác nhau :
Phần thứ nhất: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
• Chương 1: Giới thiệu về firewall
• Chương 2: Khái niệm proxy
• Chương 3: Các phương pháp lập trình vượt firewall
Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT FIREWALL
• Chương 4: Vượt firewall bằng HTTP proxy Servers
• Chương 5: Vượt firewall bằng Web-based proxy
Phần thứ ba: MODULE CHỐNG VƯỢT FIREWALL
• Chương 6: Plug-in chống vượt firewall cho trình duyêt Internet Explorer
• Chương 7: Service chống vượt Firewall
Phần thứ tư: TỔNG KẾT
• Chương 8: Kết luận.
Phân thứ năm: PHỤ LỤC

MỤC LỤC CHI TIẾT
Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ FIREWALL
1.1 Đặt vấn đề:
1.2 Nhu cầu bảo vệ thông tin:
1.2.1 Nguyên nhân:
1.2.2 Bảo vệ dữ liệu:
1.2.3 Bảo vệ các tài nguyên sử dụng trên mạng:
1.2.4 Bảo vệ danh tiếng cơ quan:
1.3 Các kiểu tấn công:
1.3.1 Tấn công trực tiếp:
1.3.2 Nghe trộm:
1.3.3 Giả mạo địa chỉ:
1.3.4 Vô hiệu các chức năng của hệ thống (DoS, DDoS):
1.3.5 Lỗi của người quản trị hệ thống:
1.3.6 Tấn công vào yếu tố con người:
1.4 Firewall là gì ?
1.5 Các chức năng chính:
1.5.1 Chức năng:
1.5.2 Thành phần:
1.6 Nguyên lý:
1.7 Các dạng firewall:
1.8 Các ý niệm chung về Firewall:
1.8.1 Firewall dựa trên Application gateway:
1.8.2 Cổng vòng(Circuit level gateway):
1.8.3 Hạn chế của Firewall:
1.8.4 Firewall có dễ phá hay không:
1.9 Một số mô hình Firewall:
1.9.1 Packet-Filtering Router:
1.9.2 Mô hình Single-Homed Bastion Host:
1.9.3 Mô hình Dual-Homed Bastion Host:
1.9.4 Proxy server:
1.9.5 Phần mềm Firewall – Proxy server:
1.10 Lời kết:
Chương 2: KHÁI NIỆM PROXY
2.1 Proxy là gì:
2.2 Tại sao proxy lại ra đời:
2.3 Tổng kết chung về proxy:
Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT FIREWALL
3.1 Vượt firewall là gì:
3.2 Phương pháp thứ nhất: HTTP Proxy
3.3 Phương pháp thứ hai: Web-Based Proxy
3.4 Phương pháp thứ ba: Http Tunneling
Chương 4: VƯỢT FIREWALL BẰNG HTTP PROXY
4.1 Khi các HTTP Proxy Server trở nên hữu ích:
4.2 Chức năng chính:
4.2.1 Truy cập Internet:
4.2.2 Caching documents:
4.2.3 Điều khiển truy cập Internet một cách có chọn lọc:
4.2.4 Cung cấp dịch vụ Internet cho các cơ quan sử dụng IP ảo:
4.3 Một phiên giao dịch (transaction) thông qua proxy :
4.4 Kết nối thông qua proxy server:
4.5 HTTP proxy:
4.6 FTP proxy:
4.7 Tiện lợi và bất tiện khi cache các trang Web:
4.8 Những bất cập do proxy:
4.9 Kĩ thuật lập trình một HTTP Proxy cơ bản:
Chương 5: Vượt firewall bằng Web-Based Proxy
5.1 Thế nào là 1 web-based anonymous proxy ?
5.2 Cách thức hoạt động của 1 WBP :
5.3 Giới thiệu về trang Web Based Proxy:
5.3.1 Giao diện:
5.3.2 Chức năng:
5.3.3 Thuật toán:
Chương 6: Plug-in chống vượt firewall cho trình duyệt Internet Explorer
6.1 Giới thiệu sơ lược :
6.2 Các tính năng chính:
6.2.1 Lọc các trang web dựa trên việc duyệt danh sách các trang web có sẵn trong cơ sở dữ liệu:
6.2.2 Lọc các trang web dựa trên cơ chế kiểm tra địa chỉ (URL):
6.2.3 Lọc dựa trên nội dung của các Input Form trong trang web:
6.2.4 Cập nhật các trang web based proxy:
6.2.5 Vô hiệu hóa/kích hoạt plugin:
6.3 Một số vấn đề cần lưu ý khi viết plugin cho trình duyệt IE :
6.3.1 Khái niệm Browser Helper Objects (BHO):
6.3.2 Một số hàm xử lí quan trọng:
6.4 Chi tiết lưu trữ dữ liệu :
6.4.1 Bảng Forbidden
6.4.2 Bảng Trusted
6.5 Thuật toán chính của ứng dụng :
6.5.1 Mô hình hoạt động của Plugin :
6.5.2 Diễn giải mô hình :
6.6 Những ưu điểm và hạn chế:
Chương 7: SERVICE CHỐNG VƯỢT FIREWALL
7.1 Giới thiệu sơ lược :
7.2 Các tính năng chính của module:
7.3 Module bắt gói tin :
7.3.1 Đặc điểm của gói tin HTTP request đến HTTP Proxy Server:
7.3.2 Tóm tắt các bước cần lưu ý khi xây dựng module;
7.3.3 Chi tiết các đối tượng, hàm xử lí chính của module :
7.4 Module chặn địa chỉ IP:
7.4.1 Giới thiệu về Filter-Hook Driver :
7.4.2 Tóm tắt các bước xây dựng Filter-Hook Driver để bắt gói tin:
7.5 Chi tiết lưu trữ dữ liệu :
7.5.1 Bảng ForbiddenProxy
7.5.2 Bảng TrustedProxy:
7.6 Sơ đồ hoạt động của Module chặn địa chỉ IP :
7.7 Diễn giải mô hình :
7.8 Nhận xét – đánh giá :
7.8.1 Ưu điểm:
7.8.2 Khuyết điểm:
Chương 8: KẾT LUẬN
8.1 Những kết quả đạt được:
8.2 Hướng phát triển :

[You must be registered and logged in to see this link.]
Password
Code:
4589


Gia sư Alpha
------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoai: 07106 255 599 - 0932 836 026 - 0987 700 288
Website: [You must be registered and logged in to see this link.]
Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay: Tue May 22, 2018 7:54 am