Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Công thức nội suy Lagrang

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Công thức nội suy Lagrang

Bài gửi  admin on Sun May 06, 2012 8:53 am

Code:
Clear[X, Y, n, temp, i, f, P];
n = Input["Nhap so n+1 diem"];
X = {};
i = 1;
While[i ≤ n, temp = Random[Integer, {-100, 100}];
    If[Intersection[X, {temp}] == {}, X = Append[X, temp];
      i++;];];
Y = Table[Random[Integer, {-100, 100}], {i, n}];
L = Table[
    Product[If[j ≠ i, (x - X[[j]])/(X[[i]] - X[[j]]), 1], {j, n}], {i, n}];
P = Simplify[Sum[Y[[i]] L[[i]], {i, n}]];
Print["P(x) = ", P];
Print["Do thi ham so"];
Plot[P, {x, -100, 100}];


Gia sư Alpha
------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoai: 07106 255 599 - 0932 836 026 - 0987 700 288
Website: http://giasualpha.com
Email: giasualpha@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------

    Hôm nay: Thu Jun 21, 2018 7:55 am