Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE EBOOK.MOET.GOV.VN

Share

lethanhsen09020119it2k9
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 1
Points : 6
Join date : 29/10/2011

ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE EBOOK.MOET.GOV.VN

Bài gửi  lethanhsen09020119it2k9 on Sun Oct 30, 2011 9:07 pm

Thành viên nhóm:
Nguyễn Công Định - 09020107
Lê Thanh Sen - 09020119


Mô tả:

Đây là một web site thư viện giáo trình điện tử :
- Trước tiên ta cần một bảng GIAOTRINH để lưu các thông tin về giáo trình như: MaTG, TenTG, NgayDang, HinhAnh, TieuDe, TacGia, ChuyenNganh, NguonPhatHanh, SoLuoc.

- Một User có quyền xem,đăng, bình luận, download nhiều giáo trình, một giáo trình có thể cho nhiều User download hoặc bình luận.

- Một giáo trình thì thuộc một lĩnh vực nào đó – một lĩnh vực có thể có nhiều giáo trình. Ví dụ: giáo trình môn Hệ Điều Hành thì thuộc lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin - lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin có thể có thêm giáo trình Công Nghệ Phần Mềm và Kỹ Thuật Máy Tính. Vì vậy ta có bảng LINHVUC để lưu các thông tin về lĩnh vực của mỗi giáo trình như: MaLV, TenLV.

- Một giáo trình có thể do nhiều tác giả viết – một tác giả có thể viết nhiều giáo trình. Ta có bảng TACGIA lưu các thông tin của mỗi tác giả như : MaTG, TenTG.
Một tác giả có thể có nhiều học vị - một học vị nào đó chỉ thuộc một tác giả nào đó. Ta có bảng HOCVI để lưu các thông tin về học vị của mỗi tác giả như: MaHV, TenHV.

- Khi khách viếng thăm trang web mà muốn download giáo trình hoặc bình luận thì phải đăng ký thành viên. Ta cần bảng USER để lưu các thông tin của các User như: HoTen, GioiTinh, Email, DiaChi, LinhVuc.

- Mỗi User sẽ được Amin cấp hoặc không được cấp quyền quản trị. Vì vậy ta có bảng PHANQUYEN để lưu các thông tin về quyền của mỗi User như : TenTruyCap, MatKhau, Quyen. Một User có thể có nhiều quyền – một quyền nào đó phải thuộc một User nào đó.

- User có thể có nhiều bình luận – một bình luận phải thuộc một User nào đó. Ta có bảng BINHLUAN để lưu thông tin và nội dung bình luận của các User như: MaBL, NoiDungBT, DanhGia.
Bên cạnh trang web còn có thêm mục tin tức vì vậy ta cần bảng TINTUC để lưu các thông tin và nội dung của mỗi tin tức như: MaTT, NoiDungTT.
Một User có thể đăng nhiều tin tức – một tin tức nào đó phải được đăng bởi một User nào đó.

- Tương tự ta có bảng PHANMEM để lưu các thông tin của mỗi phần mềm như: MaPM, TenPM. Một User có thể xử lý nhiều phần mềm – một phần mềm nào đó phải được upload bởi một User nào đó.( Vd: User có thể xem, đăng, download phần mềm).

Mô hình ERD:Mô hình vật lý :


avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Re: ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH THIẾT KẾ WEBSITE EBOOK.MOET.GOV.VN

Bài gửi  admin on Mon Oct 31, 2011 9:53 am

Phân tích đơn giản quá. Phải phân loại giáo trình theo lĩnh vực và nhóm con của lĩnh vực đó.

    Hôm nay: Mon Jan 21, 2019 9:47 pm