Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


phân tích web nhidongcantho.org.vn

Share

pechuoi
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 4
Points : 8
Join date : 19/03/2011
Age : 28
Đến từ : Cà Mau

phân tích web nhidongcantho.org.vn

Bài gửi  pechuoi on Mon Oct 17, 2011 10:24 pm

Thành viên:
- Phạm Thị Tú Anh 09.020.036
- Lê Thị Huỳnh Đoan 09.020.105


Mô tả bài toán:

- Đầu tiên ta có Bản tin gồm mã bản tin để phân biệt các bản tin, tiêu đề ứng với mã bản tin, nội dung, hình ảnh, ngày đăng bản tin.
- Mỗi bản tin thuộc vào một phân loại, gồm có mã phân loại để phân biệt bản tin thuộc loại nào, tên phân loại ứng với mã phân loại.
- Khoa gồm mã khoa để phân biệt với các khoa khác, tên khoa ứng với mã khoa, số phòng để biết khoa có bao nhiêu phòng.
- Phòng thuộc khoa gồm có mã phòng để phân biệt với các phòng khác, tên phòng ứng với mã phòng.
- Bệnh nhân gồm có mã bênh nhân để phân biệt bệnh nhân, tên bệnh nhân ứng với mã bệnh nhân đó, địa chỉ, quê quán.
- Mỗi bệnh nhân thuộc vào một phân loại, gồm có mã loại để phân biệt bệnh nhân thuộc loại nào, tên loại ứng với mã loại, hiện trạng là nhập viện hoặc khám bệnh.
- Nhân viên gồm có mã nhân viên để phân biệt với nhân viên khác, tên nhân viên ứng với mã nhân viên, địa chỉ của mỗi nhân viên, số điện thoại liên lạc, email.
- Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản gồm có tên đăng nhập là duy nhất để phân biệt các nhân viên, mật khẩu ứng với tên đăng nhập.
- Mỗi tài khoản có một quyền khác nhau, ví dụ tài khoản được quyền cập nhật hoặc tài khoản chỉ được xem... Mỗi phân loại quyền có mã phân loại, tên phân loại.
- Khách hàng gồm mã khách hàng để phân biệt với khách hàng khác, tên khách hàng ứng với mã khách hàng, địa chỉ.
- Vấn đáp gồm có mã vấn đáp để phân biệt, tiêu đề ứng với mã vấn đáp, nội dung, ngày đăng, ngày trả lời.
- Phân loại dịch vụ gồm mã loại để phân biệt các loại dịch vụ, tên dịch vụ ứng với mã loại.
- Dịch vụ gồm có mã dịch vụ để phân biệt với các dịch vụ khác, tên dịch vụ ứng với mã dịch vụ, nội dung.
Xem danh mục:
- Vấn đáp
- Bản tin
- Dịch vụ
Tìm kiếm
- Bản tin

Mô hình ERD:Mô hình vật lý
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Re: phân tích web nhidongcantho.org.vn

Bài gửi  admin on Tue Oct 25, 2011 2:35 pm

Bạn phân tích theo hướng giới thiệu về nhân sự và dịch vụ của BV trước, rồi sau đó phát triển lên.

    Hôm nay: Mon Jan 21, 2019 8:18 pm