Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Share

luuthanhvan
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 5
Points : 7
Join date : 08/04/2011

Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  luuthanhvan on Mon Oct 10, 2011 5:53 pm

Website: [You must be registered and logged in to see this link.] Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long.
Mô hình ERD:

Mô hình vật lý:

Code:
drop table if exists BAIVIET;

drop table if exists BOMON;

drop table if exists HE_DAO_TAO;

drop table if exists KHOA;

drop table if exists KHOABOMON;

drop table if exists NGHANH;

drop table if exists PHANLOAI;

drop table if exists PHANLOAIBAIVIET;

drop table if exists THANHVIEN;

drop table if exists THUOC_VE;

drop table if exists TOCHUCCHINHTRIXAHOI;

/*==============================================================*/
/* Table: BAIVIET                                              */
/*==============================================================*/
create table BAIVIET
(
  MABAIVIET            varchar(10) not null,
  MAPLBV              varchar(10) not null,
  MATV                varchar(10) not null,
  TENBAIVIET          nvarchar(max),
  primary key (MABAIVIET)
);

/*==============================================================*/
/* Table: BOMON                                                */
/*==============================================================*/
create table BOMON
(
  MABM                varchar(10) not null,
  TENBM                nvarchar(max),
  primary key (MABM)
);

/*==============================================================*/
/* Table: HE_DAO_TAO                                            */
/*==============================================================*/
create table HE_DAO_TAO
(
  MAHE                varchar(10) not null,
  TENHE                nvarchar(max),
  primary key (MAHE)
);

/*==============================================================*/
/* Table: KHOA                                                  */
/*==============================================================*/
create table KHOA
(
  MAKHOA              varchar(10) not null,
  TENKHOA              nvarchar(max),
  primary key (MAKHOA)
);

/*==============================================================*/
/* Table: KHOABOMON                                            */
/*==============================================================*/
create table KHOABOMON
(
  MAKHOA              varchar(10) not null,
  MABM                varchar(10) not null,
  primary key (MAKHOA, MABM)
);

/*==============================================================*/
/* Table: NGHANH                                                */
/*==============================================================*/
create table NGHANH
(
  MANGHANH            varchar(10) not null,
  MAKHOA              varchar(10) not null,
  TENNGANH            nvarchar(max),
  primary key (MANGHANH)
);

/*==============================================================*/
/* Table: PHANLOAI                                              */
/*==============================================================*/
create table PHANLOAI
(
  MALOAI              varchar(10) not null,
  TENLOAI              nvarchar(max),
  primary key (MALOAI)
);

/*==============================================================*/
/* Table: PHANLOAIBAIVIET                                      */
/*==============================================================*/
create table PHANLOAIBAIVIET
(
  MAPLBV              varchar(10) not null,
  TENPLBV              nvarchar(max),
  primary key (MAPLBV)
);

/*==============================================================*/
/* Table: THANHVIEN                                            */
/*==============================================================*/
create table THANHVIEN
(
  MATV                varchar(10) not null,
  MALOAI              varchar(10) not null,
  MAHE                varchar(10) not null,
  MATCCTXH            varchar(10) not null,
  HOTEN                nvarchar(max),
  NGAYSINH            datetime,
  DIACHI              nvarchar(max),
  GIOITINH            varchar(3),
  SODIENTHOAI          varchar(11),
  primary key (MATV)
);

/*==============================================================*/
/* Table: THUOC_VE                                              */
/*==============================================================*/
create table THUOC_VE
(
  MAKHOA              varchar(10) not null,
  MATV                varchar(10) not null,
  primary key (MAKHOA, MATV)
);

/*==============================================================*/
/* Table: TOCHUCCHINHTRIXAHOI                                  */
/*==============================================================*/
create table TOCHUCCHINHTRIXAHOI
(
  MATCCTXH            varchar(10) not null,
  TENTCCTXH            nvarchar(max),
  primary key (MATCCTXH)
);

alter table BAIVIET add constraint FK_DUOC_PHAN_LOAI foreign key (MAPLBV)
      references PHANLOAIBAIVIET (MAPLBV) on delete restrict on update restrict;

alter table BAIVIET add constraint FK_DUOC_VIET foreign key (MATV)
      references THANHVIEN (MATV) on delete restrict on update restrict;

alter table KHOABOMON add constraint FK_KHOABOMON foreign key (MAKHOA)
      references KHOA (MAKHOA) on delete restrict on update restrict;

alter table KHOABOMON add constraint FK_KHOABOMON2 foreign key (MABM)
      references BOMON (MABM) on delete restrict on update restrict;

alter table NGHANH add constraint FK_RELATIONSHIP_3 foreign key (MAKHOA)
      references KHOA (MAKHOA) on delete restrict on update restrict;

alter table THANHVIEN add constraint FK_LA_THANH_VIEN foreign key (MATCCTXH)
      references TOCHUCCHINHTRIXAHOI (MATCCTXH) on delete restrict on update restrict;

alter table THANHVIEN add constraint FK_RELATIONSHIP_1 foreign key (MALOAI)
      references PHANLOAI (MALOAI) on delete restrict on update restrict;

alter table THANHVIEN add constraint FK_RELATIONSHIP_4 foreign key (MAHE)
      references HE_DAO_TAO (MAHE) on delete restrict on update restrict;

alter table THUOC_VE add constraint FK_THUOC_VE foreign key (MAKHOA)
      references KHOA (MAKHOA) on delete restrict on update restrict;

alter table THUOC_VE add constraint FK_THUOC_VE2 foreign key (MATV)
      references THANHVIEN (MATV) on delete restrict on update restrict;


Được sửa bởi luuthanhvan ngày Wed Oct 12, 2011 5:03 pm; sửa lần 1.
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Re: Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  admin on Tue Oct 11, 2011 11:02 am

Em mô tả chi tiết bài toán của em từ việc em khảo sát! Để xem đang làm vấn đề gì?

luuthanhvan
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 5
Points : 7
Join date : 08/04/2011

Re: Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  luuthanhvan on Tue Oct 11, 2011 6:57 pm

admin đã viết:Em mô tả chi tiết bài toán của em từ việc em khảo sát! Để xem đang làm vấn đề gì?
Chào Thầy cho em bổ sung !
Mô tả chi tiết bài toán: Quản lý bài viết trên Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long
Việc quản lý bài viết (xem bài viết, gửi bài viết, sửa bài viết, xóa bài viết, bình luận bài viết) trên Website theo em hiểu như sau:
- Một bài viết được viết bởi một thành viên, bài viết này có thể thuộc về một bộ môn hay một lĩnh vực nào đó của Trường. Để có thể viết bài, sửa bài, xóa bài, bình luận bài viết thì Thành viên phải đăng nhập vào Website. Khách viếng thăm chỉ được quyền xem bài viết và không thể bình luận hay viết bài muốn có những chức năng bình luận, viết bài thì Khách viếng thăm phải đăng ký làm thành viên của Website.
- Thành viên có thể là học sinh đối với hệ Trung Cấp, sinh viên đối với hệ Cao Đẳng, cựu sinh viên, giáo viên đối với hệ Trung Cấp, giảng viên đối với hệ Cao Đẳng,...Thành viên cũng là người quản trị Website. Thành viên này thuộc về một hay nhiều tổ chức chính trị xã hội. Tổ chức chính trị xã hội có thể là: Đoàn Viên, Đảng Viên, hội viên Hội Sinh Viên, Công Đoàn Viên,....
- Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long có hai hệ đào tạo: Trung Cấp và Cao Đẳng.
- Trường có nhiều Khoa, mỗi Khoa có nhiều học sinh, sinh viên. Mỗi Khoa lại có nhiều Bộ Môn và một bộ Môn có thể có ở nhiều Khoa.
Mong thầy và các bạn góp ý giúp em hoàn thành tốt bài khảo sát này!
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Re: Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  admin on Tue Oct 11, 2011 9:48 pm

luuthanhvan đã viết: Một bài viết được viết bởi một thành viên, bài viết này có thể thuộc về một bộ môn hay một lĩnh vực nào đó của Trường. Để có thể viết bài, sửa bài, xóa bài, bình luận bài viết thì Thành viên phải đăng nhập vào Website. Khách viếng thăm chỉ được quyền xem bài viết và không thể bình luận hay viết bài muốn có những chức năng bình luận, viết bài thì Khách viếng thăm phải đăng ký làm thành viên của Website.

- T đâu thấy phần phân quyền cho mỗi thành viên!
- 1 thành viên thuộc vào nhiều tổ chức chính trị được không? Làm sao biết thành viên đó thuộc tổ chức nào khi người đó là cựu sinh viên.

luuthanhvan
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 5
Points : 7
Join date : 08/04/2011

Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  luuthanhvan on Wed Oct 12, 2011 9:35 am

admin đã viết:
luuthanhvan đã viết: Một bài viết được viết bởi một thành viên, bài viết này có thể thuộc về một bộ môn hay một lĩnh vực nào đó của Trường. Để có thể viết bài, sửa bài, xóa bài, bình luận bài viết thì Thành viên phải đăng nhập vào Website. Khách viếng thăm chỉ được quyền xem bài viết và không thể bình luận hay viết bài muốn có những chức năng bình luận, viết bài thì Khách viếng thăm phải đăng ký làm thành viên của Website.

- T đâu thấy phần phân quyền cho mỗi thành viên!
- 1 thành viên thuộc vào nhiều tổ chức chính trị được không? Làm sao biết thành viên đó thuộc tổ chức nào khi người đó là cựu sinh viên.
Chào Thầy phần phân quyền cho thành viên mình phải thêm một table phân quyền hay chỉ cần một table phân loại cho biết thành viên đó là ai học sinh hay sinh viên, giáo viên hay giảng viên!?
- 1 Thành viên vẫn có thể thuộc về nhiều tổ chức chính trị ví dụ một sinh viên hệ Cao Đẳng có thể vừa là hội viên Hội Sinh Viên vừa là Đoàn Viên.
- Để biết được 1 Cựu Sinh Viên thuộc tổ chức chính trị xã hội nào đó thì phần đăng ký làm thành viên phải thêm thông tin là Bạn thuộc tổ chức chính trị xã hội nào. Nếu vậy thì phải thêm một bảng Đăng Ký nữa!!!
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Re: Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  admin on Wed Oct 12, 2011 9:42 am

Trên mô hình của em chưa thấy điều đó!

luuthanhvan
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 5
Points : 7
Join date : 08/04/2011

Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  luuthanhvan on Wed Oct 12, 2011 9:47 am

admin đã viết:Trên mô hình của em chưa thấy điều đó!
Chào thầy vậy là em phải sửa lại mô hình ERD rùi gửi lại link cho Thầy!
Cảm ơn Thầy rất nhiều!
Mô hình ERD:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Mô hình Vật Lý:
[You must be registered and logged in to see this link.]Được sửa bởi luuthanhvan ngày Wed Oct 12, 2011 5:14 pm; sửa lần 2.
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Re: Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  admin on Wed Oct 12, 2011 2:41 pm

Còn nhiều thứ để sửa lắm! em upload đưa file ảnh lên diễn đàn.

Sponsored content

Re: Phân tích hệ thống bài viết Website Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long http://www.vcef.edu.vn/

Bài gửi  Sponsored content


    Hôm nay: Mon Jan 21, 2019 8:48 pm